ارسال کتاب های کمک آموزشی ریاضیات دبیرستانی

ارسال کتاب های کمک آموزشی ریاضی 1 ،2 ، 3 ، جبرو احتمال و آمار مدلسازی به صورت اینترنتی . 

کتابهای فوق شامل توضیح ساده و کامل کتاب درسی همرا ه با حل اکثر تمرینات کتاب درسی و طرح سؤالات امتحانی و نکات مهم و  آموزش به صورت گام به گام .


 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید